News
Hypes

SIEMENS ANIMACJA KORPORACYJNA

Siemens

Celem projektu była prezentacja grupy i nowej struktury Siemensa w Polsce, pozycjonowanie Siemensa jako zrównoważonej (sustainabilty), wiarygodnej i innowacyjnej firmy technologicznej oraz prezentacja korzyści z wykorzystania rozwiązań i technologii Siemensa.

„Dzięki naszym rozwiązaniom wzrasta poziom opieki medycznej i dostępność usług w sektorze ochrony zdrowia. Wdrażamy i finansujemy nowe technologie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy technicznej powstają przestrzenie do zrównoważonego życia i pracy oraz energooszczędna i bezpieczna infrastruktura.”

Początek animacji jest częścią mniej merytoryczną, bardziej wrażeniową. Duża ilość ikon oraz linii sugerujących komunikowanie się obiektów stworzy wrażenie ogromu komunikatów krążących we współczesnym świecie. Dodatkowo taki schemat kolorystyczny pomoże odróżnić intro od właściwej części gdzie omawiamy obszary specjalizacji branżowych Siemens.

„Jesteśmy liderem transformacji energetycznej i rozwiązań smart-city, poprawiamy jakość życia mieszkańców, dbamy o ich bezpieczeństwo w środkach komunikacji”.