Krzysztof Cięgowski

COP24

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski przygotowaliśmy animowany spot promujący polską prezydencję Szczytu Klimatycznego ONZ. Spot jest oparty o metaforyczną opowieść o nieustannej, skutecznej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju będącego wynikiem wspólnego działania wielu różnych elementów.