News
Hypes

ZABYTKOMANIA

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

„Zabytkomania” to ogólnopolski konkurs filmowy organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Skierowany jest do miłośników filmu i historii i ma na celu promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki. Dla naszego klienta stworzyliśmy animację, promującą konkurs i zachęcającą do uczestnictwa w wydarzeniu.

Naszym pomysłem na animację była antropomorfizacja sprzętów, kojarzących się z twórczością filmową. Bohaterami, których prowadzi wymyślona postać, są więc między innymi mikrofon, telewizor czy kamera. Ta ekipa przemierza ulice miasta, gdzie spotyka zabytki i inne elementy dziedzictwa.

Dynamiczne tła wzbogacają historię, a ciekawość bohaterów dodaje animacji uroku i sprawia, że widzowi łatwo utożsamić się z emocjami, towarzyszącymi odkrywaniu świata. Informacje na temat samego konkursu umieściliśmy w formie zintegrowanej typografii i przemówienia lektora.