Film & Animacja  Kampanie  
#changingtogether animacja na COP24
Realizacja: 2018
Klient: MSZ


klient
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra odpowiedzialnego za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP, właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne.
COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).
brief
Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski przygotowaliśmy animowany spot promujący polską prezydencję Szczytu Klimatycznego ONZ

Spot jest oparty o metaforyczną opowieść o nieustannej, skutecznej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju będącego wynikiem wspólnego działania wielu różnych elementów.
Reklama została wykonana w technice animacji 3D. Kanwą opowieści jest Machinaa Goldberga będąca synchronicznego działania wielu różnych elementów, a także symbolem transformacji.Machina zostałą zaprojektowana, wymodelowana i zanimowana w 3D specjalnie na potrzeby tej produkcji.
Creditsy
Executive Creative Director – Marcin Rossa
Director – Hubert Kamiński
Concept of Goldberg machine – Krzysztof Cięgowski, dr inż. Andrzej Dunalewicz, Hubert Kamiński
2D graphic design – Marcin Rossa
3D design and animation – Krzysztof Cięgowski
Sound design and mastering audio – Folia Soundstudio
VO – Konstancja Danzel
Support (formal issues) – Adam Zych