Branding  Digital Design  Key Visual  Print  
15-lecie Polski w UE
Realizacja: 2019
Klient: NCK
Zakres: Logo, Key Visual Obchodów, Animacja
klient
Narodowe Centrum Kultury – państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
brief
W ramach obchodów 15-lecia przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej zgłosiło się do nas Narodowe Centrum Kultury z prośbą o zaprojektowanie oprawy wiualnej całego wydarzenia, którego podstawą byłby znak.Znak jest symbiozą najbardziej charakterystycznych oraz istotnych dla wydarzenia symboli – cyfry 15 oraz przyimka in (w), co wzmacnia komunikat 15 years in European Union.
Użycie języka angielskiego w projekcie znaku jest spójne z charakterem wydarzenia – jest to język uniwersalny, ściśle związany z Unią Europejską, pozwalający na użycie loga na płaszczyźnie międzynarodowej. Język angielski to również jeden z symboli zjednoczenia 28-u państw o podobnych celach i światopoglądach.
Ponadto, nawet osoby które znają język tylko na poziomie podstawowym, również będą w stanie zrozumieć to hasło, ponieważ „in” – przyimek języka angielskiego, jest nawet na intuicyjnym poziomie przez większość osób zrozumiały.