COP24

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski przygotowaliśmy animowany spot promujący polską prezydencję Szczytu Klimatycznego ONZ. Spot jest oparty o metaforyczną opowieść o nieustannej, skutecznej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju będącego wynikiem wspólnego działania wielu różnych elementów.
Reklama została wykonana w technice animacji 3D. Kanwą opowieści jest Machina Goldberga, będąca symbolem synchronicznego działania wielu różnych elementów, a także znakiem transformacji.

Machina zostałą zaprojektowana, wymodelowana i zanimowana w 3D specjalnie na potrzeby tej produkcji.

zobacz podobne projekty