Wschód Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Naszym zadaniem było przygotowanie animowanego spotu promującego projekt Wschód Kultury łączący trzy festiwale w trzech miastach: Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie oraz Inny Wymiar w Białymstoku.

Stworzyliśmy wizualną opowieść wplatając w nią wakacyjne tęsknoty za festiwalowymi wyprawami, za wolnością, podróżąna muzyczny Wschód.

Ścigający się ze wschodzącym słońcem, przemykający przez kadry pociąg dociera finalnie do trzech festiwalowych stacji: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina. Po drodze mija najpiękniejsze krajobrazy wschodu Polski.

zobacz podobne projekty