(PL) Wschód Kultury
(PL) Klient: Narodowe Centrum Kultury (NCK)
Zakres prac: Ilustracje, Scenariusz, Animacja
(PL) Opis
(PL) Wschód Kultury to cykl festiwali realizowany przez NCK, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.
(PL) Zadanie
(PL) Naszym zadaniem było przygotowanie animowanego spotu promującego projekt Wschód Kultury łączący trzy festiwale w trzech miastach: Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie oraz Inny Wymiar w Białymstoku. Stworzyliśmy wizualną opowieść wplatając w nią wakacyjne tęsknoty za festiwalowymi wyprawami, za wolnością, podróżą
na muzyczny Wschód.
Ścigający się ze wschodzącym słońcem, przemykający przez kadry pociąg dociera finalnie do trzech festiwalowych stacji: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina. Po drodze mija najpiękniejsze krajobrazy wschodu Polski.