Eufonie
Production: 2019
Client: Narodowe Centrum Kultury
Client
The National Center of Culture is a state institution which makes cultural education, development of the cultural sector, promotion of the Polish national heritage, supports and inspires creators.
Brief
Our task was to prepare a promotional spot for the 2nd International Festival Eufonie. The festival focuses on the music of Central and Eastern Europe.
(PL)

Mimo złudzenia, że jest to animacja tak naprawdę są to nagrania filmowe. Wykorzystanie tej techniki pozwoliło na odzwierciedlenie artystycznych idei festiwalu. Kolory w spocie mieszają się ze sobą, tak jak na festiwalu mieszają się kultury i gatunki muzyczne.
(PL) "Spot odzwierciedla malarsko – muzyczne idee festiwalu. Tak jak festiwal ma być spotkaniem kultur, mieszaniem się gatunków, mieszaniem się muzyków i artystów z różnych krajów. Tak w spocie mieszają się kolory." - Aleksandra Jagiełło, organizator programowy Festiwalu Eufonie
Creditsy
Executive Creative Director – Marcin Rossa
Concept - Paulina Miracka
Dop - Kamil Śliwka
Assistant - Mateusz Firlej
Post - Karol Michalik
Music - Eufonie cello
Composer - Hipolit Wozniak
Musician - Eliza Anna Hanisch