Key Visual  
(PL) Kampania Równoważni
(PL) Realizacja: 2019
Klient: Uniwersytet Warszawski
(PL) klient
(PL) Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Już od 200 lat kształcą się w niej kolejne pokolenia młodych Polaków, co sprawia, że jest również jedną z najstarszych szkół wyższych w kraju.
(PL) brief
(PL) WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNOWAŻNI to kampania skierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwerystetu Warszawskiego promująca równość i przeciwdziałająca wszelkim rodzajom dyskryminacji na uczelni. W związku z pojawiającymi się w życiu codziennym coraz częstszymi przejawami dyskryminacji, mobbingu, mowy nienawiści, UW skierowało do nas prośbę o pomoc w przygotowaniu kampanii jak przeciwdziałać tym zjawiskom oraz gdzie szukać pomocy. Kampania antydyskryminacyjna jest częścią Strategii rozwoju zasobów ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim, która uwzględnia zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research).
Dowiedz się więcej: http://rownowazni.uw.edu.pl/


(PL) Koncept tej propozycji opierał się głównie na znaku równości występującym w logo kampanii. Zaproponowaliśmy zestawianie 2 skrajnie różnych postaci pod względem etniczności, rasy, wyglądu, wieku, płci czy orientacji, pomiędzy którymi postawiono by dla “porównania” znak równości.
(PL)

(PL)

Symetria kompozycji nie odwraca uwagi i nie faworyzuje nikogo podkreślając równo jednakową pozycję obu postaci. Koncept zakładał to, że można łączyć plakaty ze sobą, dzięki temu tworzy ciągłość. Kolejni bohaterowie tworzą spójną całość.


(PL) 14 października 2019 ruszyła kampania społeczna „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Kampania jest jednym z działań podejmowanych przez uniwersytet na rzecz równego traktowania.
(PL)

Kampania „Równoważni”, skierowana do całej społecznością akademickiej. Jej celem jest podkreślenie, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację, a każdy kto jej doświadcza znajdzie wsparcie na uczelni. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.
(PL) Creditsy
(PL) Klient: Uniwerystet Warszawski
Executive Creative Director: Marcin Rossa
Concept & Graphic design: Paulina Miracka
Photography: Mirosław Kuśmierczyk
Post photo: Karol Michalik