Film & Animacja  
Spot Eufonii
Realizacja: 2019
Klient: Narodowe Centrum Kultury


Klient
Narodowe Centrum Kultury to państwowa instytucja, która zajmuje się edukacją kulturalną, rozwojem sektora kultury, promocją polskiego dziedzictwa narodowego, wspiera i inspiruje twórców.
Brief
Naszym zadaniem było przygotowanie spotu promocyjnego dla II Międzynarodowego Muzycznego Festiwalu Eufonie. Festiwal skupia się na Muzyce Europy Środkowo - Wschodniej.
Instrumenty zostały oblane pigmentem, wygląda to jak animacja, ale nią nie jest. Wykorzystanie tej techniki pozwoliło na odzwierciedlenie artystycznych idei festiwalu. Kolory w spocie mieszają się ze sobą, tak jak na festiwalu mieszają się kultury i gatunki muzyczne.
Creditsy
Executive Creative Director – Marcin Rossa
Concept - Paulina Miracka
Dop - Kamil Śliwka
Assistant - Mateusz Firlej
Post - Karol Michalik
Music - Eufonie cello
Composer - Hipolit Wozniak
Musician - Eliza Anna Hanisch