Branding  Digital Design  www  
AC Czepczyński CSR branding
Realizacja: 2017
Klient: Artur Czepczyński
Zakres: Logo, Identyfikacja, Projekt WWW, Film
klient
Nasz klient - Artur Czepczyński - jest właścicielem i prezesem firmy spedycyjnej ABC CZEPCZYŃSKI, świadczącej usługi spedycji w transporcie drogowym. Członek zarządu The Family Business Network Poland oraz Rady Biznesu Rodzinnego w Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych „Lewiatan”. Jest bardzo zaangażowany w działalność charytatywną.
brief
Naszą rolą było stworzenie logo, które będzie eleganckie, sugerujące prestiż i stabilność, wynikające z 20-letniej kariery naszego klienta.Sygnet składa się z dwóch liter A i C, które stanowią inicjały Artura Czepczyńskiego. A i C wychodzą z ukośnej linii, która przedziela te dwa inicjały. Symbol linii ukośnej wskazuje na wzrost, kierunek ku górze, ku przyszłości. Linia jest też symbolem ciągłości i zaufania. Font szeryfowy użyty w sygnecie symbolizuje elegancję, prestiż i stabilność wynikające z 20-letniej działalności Artura Czepczyńskiego.Logo składa się z sygnetu, imienia i nazwiska oraz haseł, które są mottem Artura Czepczyńskiego. Wszystko jest utrzymane w eleganckim stylu. W centrum loga znajduje się imię i nazwisko, które stanowią trzon loga. Pod nim znajdują się hasła będące wyznacznikiem dla Artura Czepczyńskiego. Pierwszym jest Rodzina, która jest najważniejsza i z której wynika kolejne hasło Pasja. Z pasji wynika kolejne, którym jest Biznes.
Logo zostało zaprojektowane w oparciu o złote proporcje.

Creditsy
Logo Design – Marcin Rossa
Graphic Design – Marcin Rossa