Eufonie
Production: 2019
Client: Narodowe Centrum Kultury
Client
The National Center of Culture is a state institution which makes cultural education, development of the cultural sector, promotion of the Polish national heritage, supports and inspires creators.
Brief
Our task was to prepare a promotional spot for the 2nd International Festival Eufonie. The festival focuses on the music of Central and Eastern Europe.
(PL) Instrumenty zostały oblane pigmentem, wygląda to jak animacja, ale nią nie jest. Wykorzystanie tej techniki pozwoliło na odzwierciedlenie artystycznych idei festiwalu. Kolory w spocie mieszają się ze sobą, tak jak na festiwalu mieszają się kultury i gatunki muzyczne.
Creditsy
Executive Creative Director – Marcin Rossa
Concept - Paulina Miracka
Dop - Kamil Śliwka
Assistant - Mateusz Firlej
Post - Karol Michalik
Music - Eufonie cello
Composer - Hipolit Wozniak
Musician - Eliza Anna Hanisch